Tabu

zakaz społeczny lub kulturowy

Tabu – w najogólniejszym sensie terminu: głęboki i fundamentalny zakaz kulturowy.

  • Tabu w mowie potocznej oznacza wszelkie nie dające się uzasadnić ograniczenia wolności człowieka, narzucone przez opinię publiczną.
  • Wiemy, jak łatwo jest zabić. To największe tabu. Ukryte tylko w naszych umysłach.