Szymon z Lipnicy

polski franciszkanin, święty

Szymon z Lipnicy (1438–1482) – polski święty Kościoła katolickiego, prezbiter, kapłan z zakonu oo. Bernardynów.

Figury lipnickich świętych (św. Szymon w środku)

O Szymonie z LipnicyEdytuj

  • Św. Szymon swoim życiem także nam ukazuje drogę do świętości. Uczy swoim przykładem, że świętość życia zdobywa się nie poprzez nadzwyczajne czyny, chociaż i one są niekiedy potrzebne, ale poprzez wierność swojemu powołaniu oraz cierpliwe i wytrwałe wypełnianie obowiązków. Jego ofiarne życie pokazuje, że nie ma świętości bez współpracy z łaską Bożą, bez codziennego trudu, wysiłku i zmagania się z własną słabością.
  • Św. Szymon w stylu swojego kaznodziejstwa, a nawet w modulacji głosu, jak również w stosowaniu zwrotów modlitewnych w trakcie kazań, naśladował św. Bernardyna ze Sieny i św. Jana Kapistrana, którego słyszał w młodości jako student Akademii Krakowskiej. Był to znany we Włoszech, stosowany m.in. przez św. Bernardyna ze Sieny i jego ucznia Jana Kapistrana sposób, polegający na wtrącaniu do treści wygłaszanego kazania okrzyku: „Jezus, Jezus, Jezus!”, a wierni włączali się odpowiadając tak samo. Tego rodzaju praktyka stosowana przez Szymona naraziła go na zarzuty ze strony kapituły katedralnej krakowskiej, że nadużywa imienia „Jezus”.