Sumerowie

starożytny lud mezopotamski

Sumerowie – starożytny lud nieznanego pochodzenia, który pod koniec IV tysiąclecia p.n.e. stworzył wysoko rozwiniętą cywilizację w południowej Mezopotamii – Sumer.

  • Niektórzy uczeni uważają, że jeszcze przed Egipcjanami istniał lud, który można nazwać cywilizowanym. Nazywają go Sumerami. Doprawdy trudno mi się na ten temat wypowiadać, bo w życiu nie widziałem żadnego Sumera. [Przypis autora nr 7:] Zwykle w ogóle nie dyskutuję ze zwolennikami Sumerów. Zadaję im tylko jedno małe pytanko: „W takim razie co z Badarianami?”.
    • Autor: Will Cuppy, Życie i upadek prawie wszystkich, tłum. i wstęp Wojciech Tyszka, Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, Warszawa 2005, ISBN 8371634099, s. 14 i 23.
Sumeryjski władca Gudea
  • Wśród Sumerów szeroko była rozpowszechniona wiara w istnienie czarnej magii. Na ośmiu tabliczkach klinowych zachowały się dokładne przepisy, jak walczyć z czarownicami. Jakże jednak mieć o to urazę do ludzi, którzy żyli przecież 5000 lat temu – skoro w 1484 roku papież Innocenty VII ogłosił bullę przeciwko tym, co zadają się z demonami, a średniowieczny „Młot na czarownice” aż do XVIII wieku był podręcznikiem torturowania ludzi podejrzanych o czary.