Stworzenie

proces, w wyniku którego coś powstaje i otrzymuje określone cechy

Stworzenie – powołanie czegoś do życia bądź istnienia; także: każda żywa istota.

  • Każde stworzenie czuje swą siłę, której może nadużyć.
  • Stworzenie człowieka trwa kilka miliardów lat – jego śmierć zaledwie kilka sekund.