Stefan Treugutt

polski historyk literatury, krytyk teatralny

Stefan Treugutt (1925–1991) – polski krytyk teatralny, historyk literatury polskiej.

  • Objawy kultu Napoleona tak w dobie romantyzmu, jak i potem nie były nigdy w Polsce wolne od przymieszki krytycyzmu i goryczy. Ani Polski nie wyzwolił ostatecznie, ani nawet sprawy polskiej nie potraktował tak, jak wedle naszego własnego poczucia na to zasługiwała.