Stefan Regmunt

polski duchowny katolicki, biskup

Stefan Regmunt (ur. 1951) – polski duchowny katolicki, biskup zielonogórsko-gorzowski, doktor nauk humanistycznych, psycholog.

Stefan Regmunt (2012)
  • Radio Maryja jest owocem i rękojmią wolności naszej Ojczyzny.
    • Źródło: Dziękujemy za Radio Maryja!, „Nasz Dziennik”, 12 lipca 2010
    • Zobacz też: Radio Maryja