Stefan Hładyk

działacz mniejszości łemkowskiej w Polsce

Stefan Hładyk (1948–2020) – działacz łemkowski, współzałożyciel i wieloletni przewodniczący Zjednoczenia Łemków.

  • Ja w domu nigdy nie słyszałem słowa „Łemek”. Ojciec uważał się za historycznego Rusina. Mawiano: Rusin, Ruski, Rusnak. Historyczny Rusin to współczesny Ukrainiec. Ale to nie Polacy przezwali nas Łemkami, tylko sąsiednie etniczne grupy ruskie, ze względu na używanie słowa „łem” w znaczeniu „tylko”. W PRL, gdy słowo Ukrainiec zaczęło nabierać negatywnego zabarwienia, ludzie poczęli uciekać w „łemkowszczyznę”. Bo kto to jest Łemko? Może jakiś lepszy rodzaj Ukraińca? Ale dziś nie chcemy negować tej nazwy, bo byłoby to jak zawracanie górskiego potoku.