Stanisław Krajski

polski tomista, a także ekspert w dziedzinie savoir-vivre'u

Stanisław Krajski (ur. 1956) – polski historyk filozofii, nauczyciel akademicki, publicysta, prozaik, tłumacz i promotor książek i prac Radomira Malý’ego.

Stanisław Krajski (2015)

Masoneria, islam, uchodźcy – czy czeka nas wielka apokalipsa?

edytuj

(wyd. Wydawnictwo św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 2016, ISBN 9788386535705)

  • Ci, którzy planowali islamizację całego świata musieli uznać Europę za łatwy łup, za kontynent głupków, którzy sami ukręcają sobie stryczek na szyję.
    • Źródło: s. 91.
  • W Koranie słowo „Bóg” (pisane z dużej litery) nie występuje. Występuje słowo „Allah”. W polskim tłumaczeniu Koranu wszędzie jest słowo „Bóg”, ale w tłumaczeniu angielskim jest w tych miejscach „Allah”. O bogach czy bóstwach mówi się w odniesieniu do tych bytów, których wyznawcy islamu nie uznają za Allaha. Mamy tu do czynienia z pewną manipulacją. Gdy chrześcijanin czyta Koran i wynika mu z tej lektury, że wciąż jest mowa o Bogu inaczej go odbiera niż gdyby tego słowa tam nie odnajdywał, a uzyskiwał informacje wyłącznie o Allahu.
    • Źródło: s. 43.
  • Wiek XVII był wiekiem szatana. Szatan chciał w nim, posługując się swoimi pomocnikami na ziemi (różokrzyżowcami i, następnie, masonami), zrealizować plan starcia chrześcijaństwa i chrześcijańskiej Europy z powierzchni ziemi. Czy wiek XXI nie przypomina go w sposób łudzący?
    • Źródło: s. 96.