Spust

element mechanizmu spustowego, służący do zwalniania tego mechanizmu przez strzelca w celu oddania strzału z broni

Spust (cyngiel) – element mechanizmu spustowego broni palnej, służąca do zwalniania tego mechanizmu przez strzelca w celu oddania strzału.