Sprzeczność

Sprzeczność – całkowita logiczna niezgodność, absurd.