Spryt – umiejętność radzenia sobie, wychodzenia z korzyścią z każdej sytuacji; zręczność w jakimś działaniu.