Spoiwo

substancja chemiczna

Spoiwo – materiał łączący części składowe jakiejś całości; przenośnie: czynnik jednoczący jakąś grupę.

  • Bieda jest lepszym spoiwem niż szczęście.
    • Autor: Erich Maria Remarque
    • Źródło: Myślę, więc jestem… Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Komorów 1991, s. 279.
    • Zobacz też: bieda, szczęście