Uprawnienia użytkowników

Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Mrnr84201 (dyskusja | edycje)

Należy do: Uprawnieni do logowania się z zablokowanych adresów IP, Patrolujący

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Rejestr uprawnień