Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

spółdzielcza instytucja parabankowa

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, SKOK – instytucja spółdzielcza, zaliczana do szerokiej kategorii instytucji finansowych.

Oddział SKOK Stefczyka w Bydgoszczy
  • SKOK-i nie są objęte wieloma wymogami, które muszą spełniać banki, takimi jak choćby posiadanie odpowiednich rezerw finansowych. Jeszcze do niedawna nie płaciły podatków. W zamian za to SKOK-i są instytucjami non profit w tym sensie, że ich zysk nie podlega podziałowi między członków. Pierwotna idea zakładała, że oferta kas będzie skierowana wyłącznie do ich członków, co miało oznaczać małe, lokalne społeczności. Dlatego m.in. SKOK-i mogły udzielać tylko kilkuletnich pożyczek. Ale z biegiem czasu kolejne ograniczenia znoszono, zwłaszcza w poprzedniej kadencji Sejmu. W rezultacie sprzeniewierzono się celowi, dla którego powołano SKOK-i.
  • W Polsce zdecydowana większość kas ma straty, a przynajmniej jedna czwarta ich kredytów nie jest spłacana. To wina konstrukcji systemu SKOK oraz ludzi kierujących kasami. Ale też i państwa, które pozostawiło te instytucje bez opieki. Efektem jest fakt, że SKOK mają kapitały około dziewięć razy mniejsze od tego, czego wymaga się od banków. I jest to skutek metod działania, które zaprezentował w „Rz” prezes RN Krajowej Kasy SKOK Grzegorz Bierecki – stwierdził on, że ważniejsza od zabezpieczeń majątkowych kredytu jest znajomość charakteru kredytobiorcy. Taka opinia świadczy o braku profesjonalizmu.