Sostratos (I poł. III w. p.n.e.) – grecki architekt, konstruktor i dyplomata, twórca latarni morskiej na Faros.

  • Sostratos, syn Deskyfanesa, poświęcił tę budowlę bogom ocalenia, w imieniu wszystkich tych, którzy żeglują po morzach.
    • Źródło: Jan Payne, Najlepsza książka na świecie, tłum. Piotr Rosikoń, Wydawnictwo SBM, Warszawa 2009, s. 96.
Latarnia morska na Faros