Sodomia

wspólna nazwa różnych praktyk seksualnych, głównie zoofilskich lub jednopłciowych

Sodomia – zoofilia, rodzaj parafilii seksualnej: stan, w którym jedynym lub preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest wykonywanie czynności seksualnych przy udziale zwierząt.

Zobacz też: