Slavko Šantić

bośniacki pisarz, dziennikarz, tłumacz

Slavko Šantić (ur. 1937) – bośniacki dziennikarz, literat i tłumacz.

  • Kultura jest najlepszym, najskuteczniejszym i najbardziej humanitarnym sposobem wzajemnego poznania się, zrozumienia, że jest szansą na szczerą przyjaźń między państwami i narodami.
Slavko Šantić (2021)
  • Nas i po śmierci rozdzielić się nie da, a co dopiero za życia. Trzeba by jeszcze kilku czystek etnicznych. Niestety, niektórzy tutejsi nacjonaliści, ślepi i głusi, mają takie straszne, chore pomysły. Dzielą ludzi i przeciwstawiają jednego drugiemu. Jak ktoś jest wyznania prawosławnego, to musi być Serbem, a ilu ja znam Serbów, którzy modlą się w meczenie. Jak ktoś jest z kolei katolikiem, to tylko Chorwat. Moja żona jest po ojcu muzułmanką, po matce katoliczką, a dziadek i pradziadek byli wyznania prawosławnego. Jesteśmy prawosławną rodziną bosanską. Kiedyś byliśmy bośniacką… Zgubiłeś się? (…) Ja żyłem w wieloetnicznej i wielowyznaniowej Republice Bośni i Hercegowiny i nigdy nikt nie pytał mnie, dlaczego chodzę do cerkwi, a nie do meczetu. Ja też nie zadawałem takich pytań. Tu obowiązywała wielka tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka.
    • Ryszard Bilski, Kocioł bałkański, Warszawa, 2000, s. 202–203.