Slavko Ćuruvija (1949–1999) – serbski dziennikarz, publicysta i wydawca prasowy, redaktor naczelny „Dnevni Telegraf”, który był krytyczny wobec dyktatury Slobodana Miloševicia.

  • Dla mnie szczytem zdrady jest, gdy dziennikarz wyraża pogląd, że bombardowania były dobrą lekcją dla Serbów.
    • Źródło: Erich Schaake, Kobiety dyktatorów, tłum. Roman Niedballa, Videograf II, Katowice 2004, s. 65.
Slavko Ćuruvija