Sherry Turkle

Sherry Turkle (ur. 1948) – amerykańska psycholog i socjolog.