Sentymentalizm – kierunek umysłowy i literacki w Europie, który trwał od lat 70. XVIII wieku do początku wieku XIX, był okresem pomiędzy oświeceniem a romantyzmem.

  • Sentymentalizm (...) koresponduje z myślą filozoficzną, dla której głównym przedmiotem obserwacji i dociekań jest człowiek jako podmiot poznający świat oraz problemy stosunków i więzi międzyludzkich.
  • Terminem „sentymentalizm” określamy prąd literacki, będący jednym z głównych, obok klasycyzmu, zjawisk literackich epoki oświecenia w Polsce.