Sekstus Empiryk

starożytny lekarz i filozof

Sekstus Empiryk (II/III w.n.e.) – starożytny grecki lekarz i filozof.

  • Trzy rzeczy są ze sobą sprzężone: treść znaku, znak i to, co realnie istnieje.
    • Źródło: Izydora Dąmbska, Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej. Studia i teksty, Ossolineum, Wrocław 1984, s. 97.
Sekstus Empiryk