Saper

żołnierz wykonujący różne prace inżynieryjne

Saper – nazwa zawodu człowieka trudniącego się materiałami wybuchowymi, szczególnie ich rozbrajaniem.

Amerykański żołnierz usuwający minę