San

rzeka w Polsce

San – rzeka w południowo-wschodniej Polsce, prawobrzeżny dopływ Wisły.

  • Jak nie skoczy San na Biebrzę:
    „Sama wciąż u Narwi żebrze,
    A dla innych – niełaskawa!”
    „San, a głupi!” – rzekła Skawa.