Samuel Butler (poeta)

poeta i satyryk

Samuel Butler (1612–1680) – angielski poeta.

  • Chociaż analogia jest często myląca, jest to jednak najmniej myląca rzecz, jaką mamy.
Samuel Butler
  • Sumienie jest naprawdę dobrze wychowane, więc wkrótce przestaje mówić do tych, co nie chcą go słuchać.
    • Conscience is thoroughly well-bred and soon leaves off talking to those who do not wish to hear it. (ang.)