Słuszność – zgodność z jakimiś wzorcami.

  • Człowiek mądry broni swej słuszności spokojnie i bez gniewu. Gdy głupiec ma słuszność, broni jej wrzaskiem, gdy jej nie ma – sypie obelgami.
  • Jednym z fałszywych mitów jest powtarzane bezmyślnie przekonanie, że słuszne jest to, co uznaje większość.
  • Kto zbyt często ma słuszność, ma dużo wrogów.
  • Liczba jednostek opowiadających się za jakimś twierdzeniem nie decyduje o jego słuszności.
  • Nie w gwiazdach pragnę słuszność sądów badać,
    choć astrologię znam.