Ryszard M. Małajny

polski prawnik

Ryszard Mariusz Małajny (1953–2018) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego, doktryn politycznych i prawnych oraz prawa wyznaniowego.