Rozumem lub siłą – oficjalna dewiza państwowa Chile.

 • Radą lub szpadą.
  • Aut concilis aut ense (łac.)
  • Opis: pierwotne, łacińskie brzmienie motta umieszczone w pierwszym herbie niepodległego Chile.
  • Źródło: Gastón Soublette, La estrella de Chile, Universidad Católica de Valparaíso, 1984, s. 45.
Herb Chile z dewizą
 • Rozumem lub siłą.
  • Por la razon o la fuerza. (hiszp.)
  • Opis: oficjalna dewiza Chile, po raz pierwszy pojawiła się na monetach w 1818 roku, od 1920 roku znajduje się w herbie państwa.
  • Źródło: María Eugenia Rojas, La Represión política en Chile: los hechos, IEPALA Editorial, 1988, s. 125.
  • Zobacz też: rozum, siła
 • Siłą rozumu.
  • Por la fuerza de la razón. (hiszp.)
  • Opis: alternatywna wersja dewizy zaproponowana przez senatora Nelsona Avilę i odrzucona przez parlament w 2004 roku