Rollo May

amerykański psycholog i psychoterapeuta

Rollo May (1909–1994) – amerykański psycholog i psychoterapeuta, przedstawiciel psychologii egzystencjalnej.

Rollo May (1976/1977)

Miłośc i wola edytuj

  • Jedynie język symbolu czy mitu może wyrazić fundamentalne, archetypowe doświadczenia człowieka.
  • Najtragiczniejszą postawą na dłuższą metę nie jest postawa obojętności. Krańcowo tragiczna w sensie negatywnym jest apatia, twardość, chłód, które nie dopuszczają tragedii.
  • Należy zidentyfikować się z tym co nas prześladuje, nie po to, by to przezwyciężyć, ale po to, by włączyć do naszego ja, ponieważ to z czym walczymy jest odrzucanym elementem naszej jaźni. To część siebie, której zaprzeczasz jest źródłem wrogości.
  • Wyparcie się daimoniona w rezultacie prowadzi do autodestrukcji w miłości i samounicestwienia woli. A dalej ku zdeprawowanym formom agresji, w której zrepresjonowany daimonion powraca, aby nas prześladować.