Richard Réti

czeski szachista

Richard Réti (1889–1929) – czechosłowacki szachista, teoretyk szachów i twórca kompozycji szachowych.

  • Szachy są dziedziną, w której krytyka nie ma tej siły, co w sztuce. Albowiem w szachach rezultat partii jest czynnikiem decydującym w sposób bezapelacyjny i ostateczny.
    • Źródło: Władysław Litmanowicz, Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe, Sport i Turystyka, Warszawa 1983, s. 26.
Richard Réti
  • W rozwoju idei i myśli szachowych znajdujemy odbicie intelektualnych zmagań ludzkości.
    • Źródło: Władysław Litmanowicz, Nowe dykteryjki i ciekawostki szachowe, op. cit., s. 26.