Resocjalizacja

proces wtórnego przystosowania osobnika do wspólnoty

Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości.

  • Przestępcy powinni ponosić koszty resocjalizacji tak samo jak alkoholicy i narkomani koszty leczenia. Ale wtedy trzeba by więźniom stworzyć możliwości pracy zarobkowej bez której trudno zresztą o resocjalizację, bo nic bardziej demoralizującego niż bezczynność.