Referendum

głosowanie bezpośrednie, w którym cały elektorat jest proszony o zaakceptowanie lub odrzucenie określonej propozycji

Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania. W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.

  • Politycznie dojrzałe społeczeństwo potrzebuje edukacji politycznej i medialnej. Nie można brać udziału w referendum czy procesach demokracji bezpośredniej, jeśli nie wie się, jak to działa, nie ma się czasu zapoznać z propozycjami ani przedyskutować ich z kimkolwiek. W dzisiejszych realiach zdecydowana większość społeczeństwa jest skazana na frazes. Taki, jaki akurat w danej chwili jest na rękę prezesom korporacji, mediom i partiom. Ktokolwiek lepiej wykorzysta ten frazes i pokaże bardziej przyjazne kamerom twarze, wygra. Nie sądzę, że więcej referendów jest odpowiedzią na kryzys reprezentacji w czasach utowarowionej polityki i spłycającej się demokracji.