Raoul Follereau (1903–1977) – francuski podróżnik, pisarz i poeta.

  • Cierpieć niesprawiedliwie to pożyczać Bogu.
Raoul Follereau
  • Człowiek nie jest prawdziwie człowiekiem, jeżeli nie jest wolnym. Nie jest wolnym, jeżeli nie pracuje.
  • Gdy myślimy o realizacji marzeń, nie jesteśmy nigdy sami.
  • Jeżeli poprzestaniesz wznosić rozmodlone oczy ku niebu, będziesz się w nim doszukiwał narzędzi śmierci wykutych twoją nienawiścią.
    • Źródło: Księga miłości
  • Na co się przydaje wiedza, jeśli nie służy człowiekowi?
  • Nędzne to serce, które jest nieczułe na nędzę.
  • Nie chcesz już słuchać głosu sumienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci.
  • Nie chodzi o danie Biednemu cząstki z tego, co nam zbywa, ale o zrobienie mu miejsca w naszym życiu.