Raniero Cantalamessa

włoski duchowny rzymskokatolicki, kapucyn, kardynał

Raniero Cantalamessa (ur. 1934) – włoski teolog katolicki, franciszkanin kapucyn, kaznodzieja Domu Papieskiego.

 • Jeśli pewnego dnia Żydzi (co, jak mówi Paweł, kiedyś nastąpi) przekonają się do Jezusa, stanie się tak dzięki wewnętrznemu procesowi, będzie to rezultat ich własnych poszukiwań (co już częściowo ma miejsce). My, chrześcijanie, nie możemy z zewnątrz przyspieszyć tego procesu, to znaczy starać się ich nawrócić. Straciliśmy do tego prawo z powodu sposobu, w jaki staraliśmy się to robić w przeszłości. Najpierw przez dialog i pojednanie muszą się zabliźnić stare rany.”
  • Źródło: Raniero Cantalamessa, Rozgłaszajcie na dachach, tłum.G. Niedźwiedź, Wrocław 1998, s. 232.
Raniero Cantalamessa (2020)
 • Eucharystia rodzi się z miłości.
  • Źródło: L’Eucaristia nostra santificazione, Mediolan 2002, s. 15.
  • Zobacz też: eucharystia, msza
 • Tylko wszechmoc Boża może stworzyć z niczego coś, co nie jest, i obrócić w nicość coś, co jest.
  • Źródło: Pascha. Przejście do tego, co nie przemija, Kraków 2005, s. 57.
 • Po otrzymaniu rozgrzeszenia powinniśmy uważać, aby nie powtórzyć błędu dziewięciu trędowatych, którzy nawet się nie odwrócili, aby podziękować.
  • Źródło: Pascha. Przejście do tego, co nie przemija, Kraków 2005, s. 57.
  • Zobacz też: Ewangelia Łukasza 17,17
 • To, co dokonuje się w świecie zewnętrznym rankiem, po wschodzie słońca, powinno się dokonywać każdego dnia w nas, wraz ze wschodem Słońca, którym jest Chrystus.
  • Źródło: Pascha. Przejście do tego, co nie przemija, Kraków 2005, s. 41.
 • Przypowieść o dziesięciu pannach przypomina nam, że można trzymać w ręku lampę przez całe życie, nie zważając, że jest ona zgaszona.
  • Źródło: Pascha. Przejście do tego, co nie przemija, Kraków 2005, s. 41.
 • Spowiedź jest momentem, w którym jest najwyraźniej potwierdzona godność pojedynczego wierzącego. Tutaj jest on jedyny i wyłączny; Kościół istnieje w tym momencie tylko dla niego lub dla niej.
  • Źródło: Pascha. Przejście do tego, co nie przemija, Kraków 2005, s. 53.
 • Słowo Boże, osiągające punkt kulminacyjny w życiu Jezusa, poucza nas nie tyle o tym, co się mówi, ile o tym, czym się jest, nie tyle o tym, co ma się na ustach, ile o tym, co ma się w sercu.
  • Źródło: Nasze życie poddane Chrystusowi, Kraków 1995, s. 180.
 • Pierwszym naszym krokiem na drodze wyjścia z grzechu jest uznanie grzechu, uznanie go w jego strasznej powadze, przebudzenie się ze snu, w który wprowadziły nas 'wyziewy' świata.
  • Źródło: Nasze życie poddane Chrystusowi, Kraków 1995, s. 132.
 • Działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródłem radości i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co stanie się kiedyś z nami.
  • Źródło: Nasze życie poddane Chrystusowi, Kraków 1995, s. 100.