Racjonalizm

kierunek upatrujący w rozumie naczelne (lub w wersji skrajnej — jedyne) źródło poznania i kryterium prawdy

Racjonalizm – nurt filozoficzny, postawa wobec źródeł poznania.

  • Racjonalizm ceni takie poznanie, dla którego wzorem jest poznanie naukowe, albo dokładniej, którego wzorem są nauki matematyczne i przyrodnicze. Odrzuca zaś poznanie powołujące się na objawienie, wszelkie przeczucia, jasnowidztwa, magiczne wróżby itd.
  • Racjonalizm (i jego potomstwo) głosi, że byt musi być poznany, aby postępowanie nasze, opierając się na tym poznaniu, mogło doprowadzić do pożądanych skutków. Oczywiście logika rzeczywista jest wprost odwrotna. Praca zapewnia nam rzeczywiste panowanie nad pewnymi strefami bytu, myśl, uogólniając prawidła, jakimi praca się kieruje, wytwarza poznanie.