Rachunek

(Przekierowano z Rachunki)

Rachunek – podsumowanie należności do zapłacenia.

  • Boże! Rachunki, rachunki i rachunki. Człowiek się rodzi, płaci rachunki i umiera.
    • Postać: Czarna Żmija
    • Źródło: Czarna Żmija, odc. Zbóje i zabóje (ang. Amy and Amiability)
Rachunek
  • Człowiek może się bogacić kosztem bliźnich, ale ubożeje na własny rachunek.
  • Rozmowa z Bogiem to bardziej rozmowa ze samym sobą, poukładanie sobie różnych rzeczy, gdy czasy są ciężkie i nie ma rozwiązania A czy B.
    To rachunek sumienia, rachunek zdolności do życia, a także rachunek miłości do ludzi, na których ci zależy.
  • Znacznie łatwiej jest przebaczyć wrogowi, kiedy wyrównało się już z nim rachunki.