Queen

brytyjska grupa muzyczna

Queen – brytyjski zespół rockowy utworzony w 1970 r. w Londynie przez Briana May, Rogera Taylora i Freddiego Mercury’ego.

Logo zespołu
Ten artykuł ma chronologiczny układ cytatów.
Koncert Queen (1984)
 • Czy to jest prawdziwe życie
  Czy tylko fantazja
  Schwytana na skrawku ziemi
  Bez ucieczki z rzeczywistości
  Otwórz oczy
  Spójrz w górę na niebiosa i patrz…
  • Is this the real life
   Is this just fantasy
   Caught in a landslide
   No escape from reality
   Open your eyes
   Look up to the skies and see
   … (ang.)
  • Źródło: Bohemian Rhapsody, A Night at the Opera, 1975
 • Mamo, właśnie zabito człowieka
  Przytknięto pistolet do jego głowy
  Pociągnąłem spust, teraz on jest martwy
  Mamo, życie się dopiero się zaczynało
  Ale teraz jestem stracony i utraciłem to wszystko…
  • Mama, just killed a man,
   Put a gun against his head,
   Pulled my trigger, now he’s dead,
   Mama, life had just begun,
   But now I’ve gone and thrown it all away
   … (ang.)
  • Źródło: Bohemian Rhapsody, A Night at the Opera, 1975
 • Za późno, mój czas nadszedł
  Dostaję dreszczy na całym ciele
  Ciało boli cały czas
  Żegnajcie wszyscy, muszę odejść
  Muszę was zostawić za sobą i stanąć twarzą w twarz z prawdą…
  • Too late, my time has come,
   Sends shivers down my spine
   Body’s aching all the time,
   Goodbye everybody. I’ve got to go
   Gotta leave you all behind and face the truth
   … (ang.)
  • Źródło: Bohemian Rhapsody, A Night at the Opera, 1975
 • Puste przestrzenie – po co my żyjemy,
  Opuszczone miejsca – chyba znamy wynik.
  Wciąż i wciąż, czy ktoś wie, czego szukamy
  Jeszcze jeden bohater, jeszcze jedna bezmyślna zbrodnia
  Za kurtyną, w pantomimie.
  Nie poddawaj się, czy ktoś jeszcze chce to wytrzymywać…
  • Empty spaces – what are we living for
   Abandoned places – I guess we know the score
   On and on, does anybody know what we are looking for…
   Another hero, another mindless crime
   Behind the curtain, in the pantomime
   Hold the line, does anybody want to take it anymore
   … (ang.)
  • Źródło: The Show Must Go On, Innuendo, 1991, tłum. Wojciech Mann.
 • Wewnątrz moje serce pęka,
  Ale uśmiech wciąż jest na miejscu.
  Cokolwiek się zdarzy, pozostawiam to przypadkowi,
  Następny zawód sercowy, następny nieudany romans.
  Wciąż i wciąż, czy ktoś wie po co żyjemy?
  • Inside my heart is breaking.
   My make-up may be flaking
   Whatever happens, I’ll leave it all to chance
   Another heartache, another failed romance
   On and on, does anybody know what we are living for?
   (ang.)
  • Źródło: The Show Must Go On, Innuendo, 1991, tłum. Wojciech Mann.
 • Moja dusza jest pomalowana jak skrzydła motyli,
  Wczorajsze baśnie urosną, lecz nigdy nie umrą,
  Umiem latać – przyjaciele.
  • My soul is painted like the wings of butterflies
   Fairytales of yesterday will grow but never die
   I can fly – my friends.
   (ang.)
  • Źródło: The Show Must Go On, Innuendo, 1991, tłum. Wojciech Mann.
 • Przedstawienie musi trwać,
  Przyjmę to z uśmiechem,
  Nigdy się nie poddam.
  Ruszamy z przedstawieniem
  Będę główną atrakcją, będę wspaniały,
  Muszę znaleźć siły, by ciągnąć to dalej.
  Ruszamy z przedstawieniem.
  • The show must go on
   I’ll face it with a grin
   I’m never giving In
   On – with the show
   Ooh, I’ll top the bill, I’ll overkill
   I have to find the will to carry on
   On with the show
   (ang.)
  • Źródło: The Show Must Go On, Innuendo, 1991, tłum. Wojciech Mann.