Publiliusz Syrus (I wiek p.n.e.) – rzymski pisarz.

 • Dobra myśl w nieszczęściu – złego połowa.
  • Bonus animus in re mala dimidium est mali. (łac.)
 • Dwa razy daje, kto szybko daje.
  • Bis dat, qui cito dat. (łac.)
  • Źródło: C. Jędraszko, Łacina na co dzień, Warszawa 1988, s. 39.
 • Gdy kochasz, nie bądź rozsądny, gdy jesteś rozsądny, nie kochaj.
  • Cum ames, non sapias, cum sapias, non ames. (łac.)


 • Inna jest wola bogów.
  • Dis aliter visum est. (łac.)
 • Kogo los chce zgubić, tego głupcem czyni.
  • Stultum facit fortuna, quem perdere vult. (łac.)
 • Mały dług stwarza dłużnika, duży – wroga.
 • Następny dzień jest uczniem poprzedniego.
  • Discipulus est prioris posterior dies. (łac.)
 • Oczy są ślepe, gdy rozum zajęty jest czymś innym.
  • Caeci sunt oculi, cum animus alias res agit. (łac.)
 • Podwójnie daje kto szybko daje. (Dwa razy daje, kto prędko daje.)
  • Bis dat qui cito dat. (łac.)
 • Szalony myśli, że reszta świata złożona jest z wariatów.
 • Tracimy to, co pewne, dążąc do tego, co niepewne.
  • Certa amittimus, dum incerta petimus (łac.)
 • Tylko pieniądz jest władcą całego świata.
  • Pecunia una regimen est rerum omnium. (łac.)
  • Zobacz też: pieniądze
 • Upominaj przyjaciół na osobności, chwal jawnie.
  • Amicos secreto admone, palam lauda (łac.)
  • Zobacz też: przyjaciel
 • W dobrym człowieku gniew szybko mija.
  • Bonum ad virum cito moritur iracundia (łac.)
 • W kłótni prawda zawsze się gubi.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
  • Zobacz też: kłótnia, prawda
 • Wielu bać się powinien ten, kogo wielu się boi.
  • Multos timere debet, quem multi timent. (łac.)
 • Życie samo jest krótkie, lecz przez cierpienia staje się dłuższe.
  • Brevis ipsa vita est, sed malis fit longior. (łac.)
  • Zobacz też: życie