Przemysł

w ekonomii: wytwarzanie dóbr lub usług danego typu

Przemysł – dział produkcji materialnej.

  • Kino było zawsze przemysłem, od samego początku, wytworzyło się więc niejako naturalnie system gwiazd pozwalający na finansowanie kolejnych obrazów.
  • Wymóg kontynuacji uprzemysłowienia przestaje być bezwarunkowy, lecz ma wartość tylko pod warunkiem, że nie będzie szkodził wartościom życia.