Przemysł

w ekonomii wytwarzanie dóbr lub usług w danego typu

Przemysł – dział produkcji materialnej.

  • Kino było zawsze przemysłem, od samego początku, wytworzyło się więc niejako naturalnie system gwiazd pozwalający na finansowanie kolejnych obrazów.