Przekrój

polskie czasopismo (tygodnik: 1945–2013, kwartalnik: 2016–)

Przekrój – kwartalnik (dawniej tygodnik) społeczno-kulturalny. Założony przez Mariana Eile i Janinę Ipohorską, ukazuje się od roku 1945.

  • (…) [„Przekrój”] nie był pismem, które by dobrze fotografię eksponowało, bo to było pismo przytłoczone grafiką, a to wynikało z formuły pisma. Fotografia bywała najczęściej ozdobiona w jakieś wzoreczki, rysuneczki, ramki, rączki itp.