Przedwiośnie (film 1928)

Przedwiośnie – polski film niemy z 1928 w reżyserii Henryka Szary, będący pierwszą, lecz zaginioną ekranizacją powieści Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.

O Przedwiośniu

edytuj
  • Ostatnie wspólne dzieło zespołu Libkow-Stern-Szaro, Przedwiośnie według Żeromskiego, wypuszczone na ekrany w grudniu 1928 roku, nie wróżyło jednak niczego dobrego. Pozbawienie utworu pisarza myśli ideowej pozwalało przypuszczać, że również następne filmy patriotyczne tego zespołu nie będą grzeszyć głębią historiozoficznych przemyśleń, czy choćby tylko rzetelną oceną przedstawionego tła historycznego. Tak się też stało.
    • Autorzy: Barbara i Leszek Armatysowie, Film fabularny w latach 1930-1934 w: Barbara i Leszek Armatysowie, Wiesław Stradomski, Historia filmu polskiego (tom II: 1930–1939), Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1988, ISBN 8322103689, s. 251.
  • Przedwiośnie (...) w reżyserii Henryka Szaro oraz Pan Tadeusz (...) w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego - reprezentują grupę licznych, choć zazwyczaj nieudanych adaptacji wybitnych dzieł literackich.
    • Autor: Stanisław Janicki, 80 lat filmu polskiego w: tenże, Film polski od A do Z, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1977, s. 11.