Przecław Słota

poeta polski, szlachcic

Przecław Słota z Gosławic (herbu Jelita; ok. 1375–1419) – szlachcic z ziemi łęczyckiej, burgrabia i podstarości poznański w latach 1398–1400, polski poeta średniowieczny.

  • Ukrawaj często, a mało,
    A jedz, byleć się jedno chciało.
    • Źródło: O zachowaniu się przy stole (O chlebowym stole, ok. 1440)
    • Zobacz też: jedzenie
Herb rodowy