• Miłość to proces. Rozwija się długo, trwa krótko i nadspodziewanie szybko ustaje.
  • Nauka jest kłótliwa i piękna. Jeśli chcesz mieć z nią coś do czynienia, musisz prowadzić wiecznie proces sądowy.
  • Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia.
  • Proces sądowy jest machiną, do której dostajesz się jako wieprzek, a wychodzisz jako kiełbaski.
  • Proces dojrzewania jest jednocześnie procesem starzenia się.
  • Uważaj, by twój proces myślenia nie toczył się przeciwko tobie.