Prawo sztuką tego, co dobre i słuszne

  • Prawo sztuką [stosowania] tego, co dobre i słuszne
    • Ius est ars boni et aequi. (łac.)
    • Opis: popularna łacińska paremia oddająca istotę tego, czym ma być prawo rzymskie – sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne, a więc w stosowaniu prawa należy kierować się względami słuszności (łac. aequitas) i sprawiedliwości, które mają ułatwiać interpretację przepisów prawnych i rozstrzyganie konkretnych spraw. Najprawdopodobniej pochodzi od prawnika Celsusa – u Ulpiana czytamy: Ut eleganter Celsus definit: Ius est ars boni et aequi (D. 1,1,1).