Prasoznawstwo – nauka o szeroko pojętej prasie.

  • Prasoznawstwo nie uczy dziennikarstwa, ale je wyjaśnia.