Mieczysław Kafel

polski działacz ruchu ludowego, prawnik, prasoznawca, badacz prasy

Mieczysław Kafel (1912–1971) – polski prasoznawca, autor pierwszego polskiego podręcznika z tej dziedziny.

  • Prasoznawstwo nie uczy dziennikarstwa, ale je wyjaśnia.
    • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 229.