Powódź

zalanie przez wodę większych terenów z powodu wezbrania rzeki

Powódź – zalanie wodą znacznej przestrzeni przez wezbraną rzekę, gwałtowne ulewy itp.

Powódź we Wrocławiu w 1997 r.
  • Liany i bluszcze deszczu obrosły na razie kościół
    stary kościelny z białą starą skórą ukląkł
    wszyscy gorliwie się modlą o odwrócenie powodzi.
    Łódź, schron, kamienna arka
    tylko czekać, jak zatrąbi anioł.