Poncjusz Piłat

piąty prefekt rzymskiej prowincji Judea w latach 26-36

Poncjusz Piłat (Piłat z Pontu, łac. Pontius Pilatus; I w.) – rzymski namiestnik Judei, znany z wydania wyroku śmierci na Jezusa Chrystusa.

 • Czy Ty jesteś Królem Żydowskim?
  • Opis: do Jezusa.
  • Źródła: Mt 27:11, Mk 15:2, Łk 23:3, J 18:33.
 • Jezus: Czy to mówisz od siebie? Czy też inni powiedzieli ci o mnie?
  Piłat: Czy ja jestem Żydem?
  • Źródło: J 18:35.
 • Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
  Piłat: Cóż to jest prawda?
  • Źródło: J 18:37–38.
 • Ja nie znajduję w Nim (w Jezusie) żadnej winy.
  • Źródło: Łk 23:4, Łk 23:14, Łk 23:22, J 18:38, J 19:6.
 • Oto Człowiek!
  • Źródło: J 19:5.
 • Piłat: Nie chcesz mówić ze mną? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzą Ciebie ukrzyżować?
  Jezus: Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie.
  • Opis: cytat używany w późniejszych czasach do podkreślania, że wszelka władza pochodzi od Boga.
  • Źródło: J 19:10–11.
 • Skąd Ty jesteś?
  • Opis: w bojaźni.
  • Źródło: J 19:9.
 • Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: „Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski”. Ten napis czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: „Nie pisz: Król Żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem Żydowskim”. Odparł Piłat: „Com napisał, napisałem”.
  • Źródło: J 19:19–22.

O Piłacie

edytuj
 • Piłat pozostał sławnym z tej przyczyny,
  Że umył ręce, choć był z Palestyny.