Podejrzliwość – skłonność do podejrzewania ludzi o złą wolę.