Piotr Waglowski

prawnik polski, działacz na rzecz informatyzacji

Piotr Waglowski (ur. 1974) – polski prawnik, publicysta i webmaster.

Piotr Waglowski (2007)
  • Dlaczego Polska i Unia Europejska ma przystępować do porozumienia, które – jak twierdzi Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego – nie ma mieć wpływu na polskie i europejskie prawodawstwo? Jaki jest sens takiego traktatu, skoro – jak twierdzą – w polskim porządku prawnym już istnieją mechanizmy, o które rzekomo zabiegamy w przystępując do tego traktatu? Jak się to ma do tego, że ACTA ma jednak wywierać wpływ w sferze prawa karnego, a więc dotykać prawodawstwa krajów podpisujących (i potem ratyfikujących) porozumienie?
  • Dobrze sformułowane pytanie jest niczym latarnia na drodze do Poznania. Może dać zatrudnienie wielu osobom.
    • Źródło: status na vagla.blip.pl, 25 listopada 2009.
  • Fakt, że Internet przekracza granice państw nie oznacza, że granice zostały zniesione.
    • Źródło: wypowiedź na konferencji Wikimedia 2010, 28 marca 2010.
  • Kiedyś palono na ulicach miast maszyny tkackie Jacquarda, gdyż automatyzacja zagrażała miejscom pracy tkaczy. Pewniej nocy, gdy po raz pierwszy do druku „The Times” zastosowano parowe maszyny drukarskie Koeniga, w obawie przed zamieszkami utrzymywano ten fakt w tajemnicy przed pracownikami drukarni. A dziś w Polsce Izba Wydawców Prasy wyraża w mediach zaniepokojenie związane z podpisaniem przez PAP porozumienia z Google.
    • Źródło: Podzielą los zecera?, „Przekrój”, 23 kwietnia 2009.