Piotr Hofmański

polski prawnik, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego

Piotr Józef Hofmański (ur. 1956) – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalizujący się w postępowaniu karnym, prawach człowieka i prawie karnym, sędzia Sądu Najwyższego, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Piotr Hofmański (2022)